Paviments - Revestiments - Mobles de Bany - Sanitaris -
Mampares - Aixetes - i molt més a Mach materials

phone mach

  93 751 17 98

logisticaDisposem d’un variat servei en l’àmbit del transport. Podem servir el material des d’el nostre magatzem o directe de fàbrica a la seva obra en camions amb grues que van des de les més petites fins a grues de 27 metres de llargada, com també en camions amb plataforma.