Paviments - Revestiments - Mobles de Bany - Sanitaris -
Mampares - Aixetes - i molt més a Mach materials

phone mach

  93 751 17 98

paviments2A la nostra botiga hi trobareu els productes més adients per col•locar tant en paviments i revestiments que estiguin destinats a interiors, com per exemple els terres i parets de cuines i banys o de qualsevol altre espai que es vulgui decorar, com per als exteriors.